Szkoła bierze udział w programach:

Labolatoria przyszłości

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

Oferta Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.


1. Zespół Szkół Specjalnych w celu wsparcia ucznia/pacjenta podczas pobytu w Ośrodku Terapii Nerwic realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w następującym zakresie:

-Terapii pedagogicznej realizowanej w zakresie niwelacji braków szkolnych, pomocy w uczeniu się, z zastosowaniem metod korekcyjno-kompensacyjnych,

-Pomoc pedagoga w zakresie terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii,

-Pomocy psychologa szkolnego w zakresie adaptacji ucznia w nowym środowisku szkolnym, diagnozy braków szkolnych, wspierania słabych stron dziecka i rozwijania mocnych,2. Szkoła realizuje program nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum w oparciu o podstawę programową do kształcenia ogólnego. Nauka przebiega w zespołach klasowych liczących średnio do 8 uczniów. Zajęcia w szkole odbywają się w korelacji z programem terapii Ośrodka Terapii Nerwic (OTN) W ramach zajęć szkolnych prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz kółka zainteresowań dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. W szkole realizowany jest język angielski i niemiecki. Uczeń może podczas pobytu w OTN przystąpić do egzaminu gimnazjalnego-każdorazowo wymaga to ustaleń, ze szkołą macierzystą.

3. Szkoła realizuje również zajęcia w ramach zespołów pozalekcyjnych w formie grup wychowawczych, których oferta pracy jest bardzo bogata i każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Oferta zajęć wychowawczych: plastyczne, komputerowe, praca w szkle, techniczne, fotograficzne, zabawy animacyjne, muzyczne, krawieckie, rekreacja rowerowa, teatralne, ekologiczne, gazetka szkolna, taneczne, ceramika, gry i zabawy sportowe

4. Szkoła zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje w zakresie: realizowanych w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum przedmiotów, pedagogiki leczniczej, terapii pedagogicznej, socjoterapii, oligofrenopedagogiki metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej i rewalidacji gimnastyki korekcyjnej.

Tekst: W.Sz.

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na