Szkoła bierze udział w programach:

Labolatoria przyszłości

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży


HISTORIA


Jedną z atrakcji Zawiści jest XVIII-wieczny barokowy pałac oraz przylegający do niego park. Pałac wraz z parkiem znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.Obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania, możemy natomiast obejrzeć go z zewnątrz.

W pierwszych powojennych latach w Pałacu mieścił się ośrodek leczniczy "Dom Zdrowia",w którym przebywały dzieci w celu poprawienia stanu zdrowia.

Pod koniec lat 50. zmieniono profil placówki na sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci po przebytej żółtaczce zakaźnej.

Na początku lat 80 powstał ośrodek wychowawczy dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi pn. "Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci w Orzeszu-Zawiści".

W latach 1996-1999 wykonano generalny remont tej zabytkowej budowli i umieszczono w nim Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci.

Obecnie mieści się tu Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży.

Pacjenci przebywający w oddziale objęci są nauką w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w zespole szkół działającym na terenie ośrodka.

SPECYFIKA


Ośrodek Terapii Nerwic jest placówką, która zajmuje się kompleksowym diagnozowaniem i terapią pacjentów z wybranymi problemami emocjonalnymi. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieki psychiatrycznej w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży.

Program terapeutyczny obejmuje zajęcia grupowe i indywidualne, dostosowany jest do potrzeb, problemów, możliwości pacjenta i jego rodziny. Terapia i pobyt dziecka są bezpłatne. Ośrodek jest placówką otwartą, nastawioną na świadczenie profesjonalnej pomocy dziecku we współpracy z jego rodziną i środowiskiem.

Tekst: W.Sz. & I.Sz-P.

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na