Szkoła bierze udział w programach:

Labolatoria przyszłości

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu


realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt

„ KAŻDEMU DZIECKU NAPRZECIW. PRZEZ NAUKĘ I TERAPIĘ DO ZDROWIA”

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz kreatywności wśród uczniów.

Zadania które będą realizowane :

Doskonalenie umiejętności uczenia się oraz koncentracji uwagi poprzez trening Biofeedback, Indywidualizacja pracy uczniów metodą eksperymentu Zajęcia relaksująco-wyciszające.

Wartość projektu: 270 375,00 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 229 818,75 zł

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na