Szkoła bierze udział w programach:

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

19.02.2016 – Ferie 2016


- Drużynowy Konkurs Sportowy – „Spartakiada”

- Zajęcia kulinarne – „PIZZA”

- Turniej piłki nożne halowej

- Jaka to melodia

- Wycieczka po okolicy

Danuta B., Sabina G.

Kreatywnie

Zajęcia Pozalekcyjne

Klasopracownie

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na