Szkoła bierze udział w programach:

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

20.10.2015 – Studnia dla Południa


Czas trwania akcji 20.10.2015 – 31.05.2016.

- rozwijanie współpracy pracowników szkoły, integracja społeczności szkolnej

- rozwijanie pozytywnych sprzyjających wolontariatowi postaw

Beata Sz.

Kreatywnie

Zajęcia Pozalekcyjne

Klasopracownie

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na