Szkoła bierze udział w programach:

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

08.05.2016 – Maj miesiącem nauki pierwszej pomocy


Maj miesiącem nauki udzielania pierwszej pomocy oraz akcji „Trzymaj formę”. Studentki II roku Ratownictwa Medycznego Kinka M. oraz Katarzyna C. pod opieką nauczyciela ZSS przy OTN w Orzeszu uczyły udzielania pierwszej pomocy.

Karina P.

Kreatywnie

Zajęcia Pozalekcyjne

Klasopracownie

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na