Szkoła bierze udział w programach:

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

05.05.2016 – Dni Oświaty, Książki


W dniu 05.05.2016 odbył się:

- Dzień Oświaty,

- Książki,

- Prasy,

- światowy Dzień Książki

- Dzień bibliotekarzy i bibliotek

Iwona W., Lidia Cz., Beata Sz.

Kreatywnie

Zajęcia Pozalekcyjne

Klasopracownie

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na