Szkoła bierze udział w programach:

- Misja Szkoły

- ekoszkoła

- cała polska czyta dzieciom

- niosę pomoc

- trzymaj formę

- ratujemy i uczymy ratować

- unicef Prawa dziecka

15.02.2015 – Projekt Runway


1. Przygotowanie stanowisk i rekwizytów (tkaniny, nożyczki, igły, nici, mazaki, ołówki, kartki, instrukcja szycia)

2. Powitanie uczestników, przydzielenie miejsc

3. Omówienie zasad konkursu

4. Przystąpienie do pracy (czas 1h)

5. Obrady Jury

6. Ogłoszenie wyników

Renata K.

Kreatywnie

Zajęcia Pozalekcyjne

Klasopracownie

Szkoła przy:

Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

BIP Zespołu Szkół:

Znajdź nas na